slide

Správa nemovitostí

Veškeré záležitosti správy vaší nemovostosti. Spolehlivě a férově.

Postaráme se o všechny technické záležitosti, agendu nájemníků, správu financí a služby právní ochrany. Zajistíme cokoliv v případě prodeje nemovitosti, veškerou dokumentaci a případnou inspekci.
Můžete se na nás spolehnout a věnovat se svému podnikání.

 

Technická správa, nájemníci, finance, právo

  • Technická správa nemovitosti: Řízení a organizace pravidelné údržby nemovitosti. Kontroly stavu budovy, elektroinstalace, vodoinstalace, topení a dalších TZ.
  • Správa nájemníků: Služba zahrnuje vymáhání nájemného, řešení stížností nájemníků a dalších administrativních záležitostí spojených s pronájmem nemovitosti.
  • Finanční správa: Zahrnuje správu účtu, vedení knihy příjmů a výdajů, zpracování faktur a výpisů a dalších účetních služeb pronajatých nemovitostí. 
  • Služby právní ochrany: Zahrnují například právní poradenství při uzavírání smluv a řešení sporů se sousedy nebo nájemníky.

Aktuální nabídka

Prodej, dokumentace, inspekce a další

  • Služby prodeje nemovitostí: Pokud se jakožto majitel nemovitosti rozhodnete pro její prodej, můžeme vám poskytnout služby prodeje nemovitostí, včetně ocenění, inzerování a zprostředkování prodeje.
  • Dokumentace: Umíme zajistit průběžnou a úplnou dokumentaci a archivaci všech potřebných dokumentů souvisejících s nemovitostí. Například smluv, faktur, účetní a technické dokumentace a dalších.
  • Inspekce nemovitosti: Můžeme pro vás pravidelně provádět inspekce nemovitosti, aby se zajistilo, že je v dobrém stavu a splňuje všechny náležitosti.
1